Tóm tắt Luận văn Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các biểu đồ

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY 7

1.1. Khái niệm về thủ tục hành chính, doanh nghiệp và đăng ký thành lập doanh nghiệp 7

1.1.1. Khái niệm, đặc trưng của thủ tục hành chính 7

1.1.2. Khái niệm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp 10

1.2. Đặc trưng của thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp 11

1.3. Ý nghĩa của thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp 13

1.3.1. Ý nghĩa của thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với cơ quan quản lý Nhà nước 13

1.3.2. Ý nghĩa của thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với cá nhân, tổ chức thành lập doanh nghiệp 20

1.4. So sánh pháp luật về thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam và một số nước trên thế giới 25

Chương 2: PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN VỀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 35

2.1. Pháp luật về thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam 35

2.1.1. Điều kiện để thành lập doanh nghiệp 35

2.1.2. Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp 37

2.1.3. Trình tự thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp 46

2.1.4. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 54

2.2. Đánh giá thực tiễn pháp luật và thực tiễn thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam 59

2.2.1. Các thành tựu trong quy định pháp luật và thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp 59

2.2.2. Những hạn chế của thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay 72

Chương 3: SỰ CẦN THIẾT, YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM 77

3.1. Sự cần thiết, yêu cầu hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp 77

3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam 79

3.2.1. Giải pháp hoàn thiện pháp luật 79

3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật 81

KẾT LUẬN 87

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY