Tóm tắt Luận văn Thụ lý vụ án dân sự tại tòa án nhân dân cấp huyện theo quy định của bộ luật dân sự năm 2004

BLTTDS được Quốc hội khóa XI thông qua ngày

15-6-2004 có hiệu lực từ ngày 01-01-2005 được sửa đổi bổ

sung tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XII đã thống nhất ba

loại thủ tục tố tụng trong PLTTGQCVADS năm 1989,

PLTTGQCVA kinh tế năm 1994 và PLTTGQCVALĐ năm

1996, tạo cơ sở pháp lý cho cá nhân, cơ quan, tổ chức trong

việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Tuy nhiên, thực tiễn giải quyết tại Tòa án cho thấy,

tỷ lệ vụ án đã thụ lý, sau đó bị đình chỉ giải quyết vụ án

còn chiếm tỷ trọng khá lớn. Việc đình chỉ giải quyết vụ án

có nhiều nguyên nhân, một trong những nguyên nhân

quan trọng đó là khâu thụ lý VADS nói chung trong và thụ

lý VADS tại Tòa án cấp huyện.

Qua số liệu thống kê cho thấy, số VADS mà Tòa án

đã thụ lý sau đó phải đình chỉ giải quyết chủ yếu tập trung

vào những tranh chấp có liên quan đến đất đai và thừa kế.

Theo quy định tại Điều 136 Luật đất đai năm 2003 thì Tòa

án chỉ giải quyết những tranh chấp có liên quan đến đất

đai khi đương sự có một trong những giấy tờ được quy

định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 5 Điều 50 Luật đất đai năm 2003

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY