Tóm tắt Luận văn Thụ lý và chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ án dân sự

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỤ LÝ VÀ CHUẨN BỊ XÉT XỬ

PHÚC THẨM VỤ ÁN DÂN SỰ

1.1. Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của thụ lý và chuẩn bị xét xử

phúc thẩm vụ án dân sự

1.2. Sơ lược sự phát triển các quy định của pháp luật tố tụng dân sự

Việt Nam về thụ lý và chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ án dân sự

1.3. Các quy định của pháp luật tố tụng dân sự một số nước về thụ lý

và chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ án dân sự

Chương 2: NỘI DUNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN

SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ THỤ LÝ VÀ CHUẨN BỊ XÉT XỬ PHÚC

THẨM VỤ ÁN DÂN SỰ

2.1. Nội dung các quy định của pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam

hiện hành về thụ lý phúc thẩm vụ án dân sự

2.2. Nội dung các quy định của pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam

hiện hành về chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ án dân sự

Chương 3: THỰC TIỄN THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM VỀ THỤ LÝ VÀ CHUẨN BỊ XÉT XỬ PHÚC

THẨM VỤ ÁN DÂN SỰ VÀ KIẾN NGHỊ

3.1. Thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật tố tụng dân sự

Việt Nam về thụ lý và chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ án dân sự

3.2. Các kiến nghị về hoàn thiện và thực hiện các quy định của pháp luật

tố tụng dân sự Việt Nam về thụ lý và chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ ándân sự

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO6

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY