Tóm tắt Luận văn Thiết kế trực tiếp khung thép chịu tải trọng động đất dùng phân tích theo lịch sử thời gian

3.4. Phân tích tĩnh phi tuyến (phương pháp đẩy dần)

3.4.1. Tổng quan

3.4.2. Các trường hợp tải ngang đẩy đần

Trong phân tích đẩy dần khung thép phẳng, trước tiên sử dụng tải

phương trọng lực gồm tĩnh tải và 30% hoạt tải, và ba mẫu tải trọngngang như sau:

 UL: Tải trọng phân bố đều theo khối lượng các tầng

 TL: Tải trọng tam giác (Tải trọng phân bố theo chiều cao nhà)

 FML: Tải phân bố theo dạng dao động mode1.

Kết quả cơ chế phá hoại của khung trong phân tích đẩy dần đối

với 03 trường hợp tải thu được bằng Sap 2000, như sau:

 Khớp dẻo đầu tiên của khung hình thành tại đầu mút cuối của

dầm số hiệu 17 và tại cơ cấu phá hoại không hình thành khớp

dẻo tại các tầng 6,7,8 đối với cả ba trường hợp tải ngang.

 Đường cong đẩy gồm 02 phần: phần dưới thể hiện kết cấu nằm

trong giai đoạn đàn hồi, phần còn lại thể hiện kết cấu nằm

trong miền phi đàn hồi. Tỷ số vượt cường độ trong các trường

hợp đều vượt 1,6. Điều này chứng tỏ rằng, hệ kết cấu được

thiết kế thực tế có độ dẻo lớn hơn giả định ban đầu q=4.

 Đường cong đẩy dần, giá trị chuyển vị đỉnh của 02 trường hợp

tải ngang FML và TL tương đối gần nhau. Điều này tương đối

phù hợp với việc tiêu chuẩn EC8 cho phép sử dụng 02 sơ đồ

phân bố đều và phân bố theo dạng dao động.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY