Tóm tắt Luận văn Thiết kế kháng chấn dựa trên phân tích phi đàn hồi của khung bê tông cốt thép

CHƯƠNG 2

THIẾT KẾ KHÁNG CHẤN DỰA TRÊN PHÂN TÍCH PHI

ĐÀN HỒI CỦA KHUNG BTCT

2.1 GIỚI THIỆU

2.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ KHÁNG CHẤN HIỆN

TẠI VÀ NHƯỢC ĐIỂM

2.2.1 Phương pháp thiết kế dựa trên lực FBD

2.2.2 Phương pháp thiết kế kháng chấn dựa trên sự làm việc PBSD

2.2.3 Phương pháp thiết kế trực tiếp dựa trên chuyển vị DDBD

2.3 PHƯƠNG PHÁP ĐẨY DẦN SPA

2.3.1 Nội dung và mục đích của phương pháp

Phương pháp đẩy dần SPA được thực hiện bằng cách cho lực

ngang tăng lên đều đặn, đẩy dần dạng dao động cơ bản đến một giá

trị chuyển vị mục tiêu trong khi tải trọng đứng không thay đổi.

2.3.2 Mô hình hóa và kết quả

Tải được áp dụng tại các nút, tăng một cách đều đặn. Điểm

kiểm soát thường là cao trình đỉnh mái của hệ kết cấu. Kết quả quan

trọng của phương pháp này là "đường cong khả năng"

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY