Tóm tắt Luận văn Thẩm quyền xét xử sơ thẩm các vụ án dân sự theo cấp xét xử của tòa án nhân dân qua thực tiễn tỉnh Thừa Thiên - Huế

Chương 2

NỘI DUNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG

DÂN SỰ HIỆN HÀNH VỀ THẨM QUYỀN XÉT XỬ SƠ THẨM

CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ THEO CẤP TÒA ÁN

2.1. Các quy định về thẩm quyền xét xử sơ thẩm các vụ án

dân của Tòa án nhân dân cấp huyện10

2.1.1. Các tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền xét xử sơ

thẩm của Tòa án cấp huyện

2.1.1.1. Tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân về quốc tịchViệt Nam

Đây là loại tranh chấp liên quan đến quyền nhân thân của cá

nhân. Thông thường là sự tranh chấp giữa người cha và người mẹ về

việc xác định quốc tịch của người con chưa thành niên, trong đó có

một bên là người không có quốc tịch, người có quốc tịch nước ngoài

với một bên là người có quốc tịch Việt nam hay giữa người cha và

người mẹ là người không có quốc tịch nhưng có nơi thường trú tạiViệt nam

2.1.1.2. Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản:

Tài sản mà cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác được

quyền sở hữu, sử dụng rất đa dạng và được liệt kê dưới bốn loại bao

gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Tài sản đó có thể được

biểu hiện dưới dạng động sản hoặc bất động sản.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY