Tóm tắt Luận văn Thẩm quyền của tõa án hình sự quốc tế và vấn đề gia nhập của Việt Nam

CHƢƠNG 2

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THẨM QUYỀN XÉT XỬ

HÌNH SỰ QUỐC TẾ

2.1. Khái niệm thẩm quyền xét xử hình sự quốc tế

2.1.1. Định nghĩa thẩm quyền và thẩm quyền xét xử hình sự quốc tế

“Thẩm quyền xét xử hình sự quốc tế” được hiểu là thẩm quyền của

các thiết chế tài phán hình sự quốc tế xét xử các tội phạm quốc tế.

Khái niệm thẩm quyền xét xét hình sự quốc tế cần được phân biệt với

các khái niệm thẩm quyền xét xử (tài phán) quốc tế, thẩm quyền xét xử quốc

gia đối với các tội phạm có tính chất quốc tế (tội phạm điều ước quốc tế).

2.1.2. Các đặc trưng cơ bản của thẩm quyền xét xử hình sự quốc tế

2.1.2.1. Thẩm quyền xét xử hình sự quốc tế được hình thành trên cơ sở

thỏa thuận giữa các quốc gia

Sự thỏa thuận của các quốc gia là điều kiện tiên quyết cho việc hình

thành và thực hiện thẩm quyền xét xử hình sự quốc tế. Sự thỏa thuận này có

thể được thể hiện trực tiếp hoặc gián tiếp, với những cấp độ khác nhau, phụ

thuộc vào bối cảnh ra đời, chức năng và nhiệm vụ của từng thiết chế xét xử

hình sự quốc tế khi chúng được thành lập.

2.1.2.2. Thẩm quyền xét xử hình sự quốc tế có tính chất giới hạn

Khác với thẩm quyền xét xử hình sự quốc gia đối với các tội phạm có

tính chất quốc tế, thẩm quyền xét xử hình sự quốc tế giới hạn về các loại tội

phạm cũng như chủ thể thực hiện tội phạm.

2.1.2.3. Thẩm quyền xét xử hình sự quốc tế được hiểu theo nghĩa rộng

Khái niệm thẩm quyền xét xử hình sự quốc tế được dùng theo nghĩa

rộng. Nó không chỉ bao gồm thẩm quyền xét xử theo nghĩa thông thường, mà

còn bao gồm cả thẩm quyền đối với hoạt động điều tra và truy tố và trong

những chừng mực nhất định, bao gồm cả một số hoạt động liên quan đến thi

hành án.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY