Tóm tắt Luận văn Tham nhũng trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Chương 1

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THAM NHŨNG TRONG VIỆC

THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1.1. Khái niệm và chủ thể của tham nhũng trong hoạt động khoa học vàcông nghệ

1.1.1. Khái niệm tham nhũng

Tham nhũng là một hiện tượng xã hội phức tạp và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Nó

gây tổn hại đến sự công bằng, dân chủ trong xã hội bởi các tác động xấu ảnh hưởng

tới việc sử dụng các nguồn lực và quyền lực của Nhà nước cũng như phá hoại các

hoạt động quản lý của Nhà nước. Thậm chí, có ý kiến còn ví "đó là một loại vi-rút có

khả năng làm què quặt các chính phủ, làm mất uy tín của các tổ chức công và các tập

đoàn tư nhân, có ảnh hưởng mang tính phá hoại đến nhân quyền của người dân, dovậy hủy hoại xã hội cùng với sự phát triển của nó, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhân

dân, đặc biệt là những người nghèo" [35].

Tệ nạn này diễn ra ở hầu hết các quốc gia, không phân biệt chế độ chính trị,

tiềm lực kinh tế và có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào có sự hiện diện của yếu tố quyền

lực công, từ người cung cấp các dịch vụ công đến các nhà hoạch định chính sách,

đảm bảo thực thi chính sách pháp luật của mỗi quốc gia. Thậm chí trong giai đoạn

hiện nay, khi xu thế toàn cầu hoá đang chiếm ưu thế và sự hội nhập ngày càng sâu

rộng với thế giới được coi "là thước đo vị thế, là tấm vé bước lên con tàu tăng trưởng

và phát triển của mỗi quốc gia" thì tham nhũng cũng vượt ra ngoài tầm kiểm soát của

chính phủ mỗi nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY