Tóm tắt Luận văn Tạo việc làm cho thanh niên trên địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Có cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao

tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội, tạo được nhiều việc làm

hơn cho người lao động nói chung và thanh niên nói riêng, giải quyết

các vấn đề bức xúc của quận như giảm nghèo, môi trường ô nhiễm,

đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị.

Công tác tạo việc làm cho thanh niên luôn được lãnh đạo

quận, chính quyền và các hội đoàn thể quận quan tâm. Khai thác và

sử dụng tương đối hiệu quả chương trình quốc gia về tạo việc làm,

quản lý và sử dụng khá tốt các nguồn vốn cho vay, hỗ trợ để thanh

niên vươn lên lập thân, lập nghiệp và tạo việc làm cho người khác.

Kinh tế quận có tốc độ tăng trưởng khá cao, phát triển đúng

theo xu hướng chung của thành phố, cùng với sự phát triển mạnh của

khu vực kinh tế dân doanh đã thu hút được nhiều lao động, tác động

tích cực đến vấn đề tạo việc làm cho thanh niên trên địa bàn quận.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY