Tóm tắt Luận văn Tạo động lực thúc đẩy người lao động tại trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC

THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG

NGHỀ ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN QUA

2.1. TÌNH HÌNH CỦA NHÀ TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN

CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG

2.1.1. Đặc điểm công tác tổ chức của nhà trường

a. Quá trình thành lập

Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng là trường công lập, được thành

lập theo Quyết định số 194/QĐ-BLĐTB&XH ngày 31/1/2007 của Bộ

Lao động - Thương binh và Xã hội trên cơ sở nâng cấp Trường Kỹ

thuật - Kinh tế Đà Nẵng.

b. Chức năng, nhiệm vụ

- Đào tạo nghề các hệ Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp;

- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao

động đang làm việc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

- Liên kết với các trường trong và ngoài nước đào tạo đại học,

các nghề công nghệ cao và các chuyên đề khác;

- Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy nghề;

- Nghiên cứu ứng dụng Khoa học kỹ thuật – Công nghệ; Tổ

chức sản xuất – Kinh doanh dịch vụ theo quy định của Pháp luật;

- Tổ chức giới thiệu việc làm cho người lao động sau khi tốt nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY