Tóm tắt Luận văn Tạo động lực thúc đẩy người lao động tại Công ty cổ phần thép Dana - Ý

CHƢƠNG 2

THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC

THÚC ĐẨY NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY DNY

2.1. Đ C ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÔNG TY DNY ẢNH HƢỞNG

ĐẾN VẤN ĐỀ TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƢỜI LAOĐỘNG

2.1.1. Đặc điểm về công tác tổ chức

a. Quá trình thành lập của Công ty DNY

Công ty DNY thành lập ngày 27/02/2008. Đến nay Công ty có

02 nhà máy luyện, 02 nhà máy cán và 03 xưởng sản xuất: xưởng

luyện, xưởng liệu và xưởng cán.

b. Chức năng và mục tiêu hoạt động của công ty DNY

- Chức năng: Sản xuất các loại thép xây dựng, kinh doanh sắt

thép, kinh doanh vật tư, gia công cơ khí.

- Mục tiêu hoạt động: mang lại lợi nhuận cho cổ đông, tạo việc

làm ổn định cho người lao động, thực hiện nghĩa vụ với nhà nước.

c. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty DNY

Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty DNY được tổ chức theo

mô hình trực tuyến - chức năng. Để tạo động lực thúc đẩy, các nhà

quản trị cần nghiên cứu những nhu cầu hợp lý của người lao động ở

các phòng khác nhau để có giải pháp thỏa mãn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY