Tóm tắt Luận văn Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Công ty cổ phần hữu nghị Đà Nẵng

Công ty hầu như không tiến hành các hoạt ñộng nhằm phát hiện

và xác ñịnh nhu cầu của người lao ñộng mà mặc nhiên thừa nhận

rằng tiền lương và những giải pháp tăng tiền lương, thu nhập của

người lao ñộng là biện pháp tạo ñộng lực. Qua số liệu bảng trên cho

thấy, hiện nay nhu cầu về mức thu nhập cao và thỏa ñáng ñược người

lao ñộng ñánh giá là nhu cầu quan trọng nhất ñối với họ, tiếp ñến là

nhu cầu về công việc ổn ñịnh và ñiều kiện lao ñộng tốt. Do ñó nâng

cao ñộng lực làm việc cho người lao ñộng, Công ty cần có những

biện pháp thỏa mãn ñối với những nhu cầu này của người lao ñộng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY