Tóm tắt Luận văn Tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động tại Trung tâm Kinh doanh VNPT Đà Nẵng

CHƯƠNG 2

THỤC TRẠNG VIỆC TẠO ĐỘNG LỤC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỌNG TẠI TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT ĐÀ NẪNG

2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VÈ TRUNG TẤM KINH DOANH VNPT ĐÀ NẢNG

2.1.1 Quá trình hình thành và phát tricn

TTK.D VNPT Đà Nằng dược thành lập và di vào hoạt dộng từ ngày 1/4/2014. Đơn vị dược thành lập trên cơ sở sát nhập các bộ phận kinh doanh, bán hàng của các dơn vị cù trực thuộc Viễn thông Đà Nằng là Công ty Điện thoại I, Công ty Điện thoại 11, Công ty Tin học và Công ty dịch vụ viễn thông trực thuộc VNPT Đà Nằng.

2.1.2. Chức năng nhiệm vụ

2.1.3. Bộ máy tổ chức

2.1.4. Đặc điểm các nguồn lực của TTKD VNPT Đà Nằng

a. Nguồn nhân lực

b. Nguồn lực cơ sở vật chất

2.1.5 . Tình hình kinh doanh của TTKD VNPT Đà Nằng thòi gian qua

2.2. KÉT QUẢ ĐIỀU TRA vỀ NÂNG CAO ĐỘNG LỤC LàM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT ĐÀ NẢNG

2.2.1. Thông tin cá nhân người lao động được điều tra

2.2.2. Tiền lương

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY