Tóm tắt Luận văn Tạo động lực cho nhân viên bằng phương pháp khuyến khích tài chính tại công ty cổ phần Teko

Công ty đã đưa ra các hình thức thưởng khá phù hợp: theo

tháng, theo quý, theo năm, theo sự án bằng việc thưởng vào tiền

lương khi nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, việc này đã và

đang phát huy tác dụng khuyến khích mạnh mẽ đối với nhân viên

trong công ty.

Tuy nhiên, hiện nay tại Công ty hoạt động khen thưởng vẫn

còn nhiều vấn đề tồn tại đó là: chưa có chế độ thưởng đột xuất cho

tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc chính điều đó đã hạn chế

việc nêu lên các tấm gương tốt, các sáng kiến nghiên cứu khoa học

hay, các cách thức đổi mới công nghệ, vì vậy đã hạn chế việc rộng

các mô hình hiệu quả trong toàn Công ty.

Hình thức thưởng của nhân viên kinh doanh chỉ tập trung

vào một tiêu chí chính la doanh thu nên chỉ khuyến khích được đội

ngũ nhân viên kinh doanh nổ lực tìm mọi cách để gia tăng doanh thu

cua bản thân mà quên mất những vấn đề lâu dài khác: trách nhiệm15

đối với công ty, chăm sóc và giữ chân khách hàng.

Do đó vấn đề đặt ra là phải điều chỉnh hình thức thưởng gắn

liền với trách nhiệm và sự sáng tạo của nhận viên để tạo động lực

cho nhân viên nổ lực làm việc gắn liền với sự phát triển lâu dài và

bền vững của Công Ty

Từ những nhận xét trên, thông qua tiến hành khảo sát thực

thực trạng tạo động lực thông qua công cụ tiền thưởng như sau:

Kết quả khảo sát cho thấy trong các yếu tố được đưa ra xem xét:

người lao động chủ yếu hài lòng với nhân tố là: Công ty chi trả tiền

thưởng thoả đáng và công bằng .Tuy nhiên, vẫn còn 20% chưa cảm

nhận được sự động viên qua công cụ tiền thưởng và đến 45% nhân viên

cảm thấy bình thường. Vì vậy tồn tại Công ty cần giải quyết là:

- Chế độ và hình thức thưởng chưa đa dạng, Công ty chưa

thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nên người

lao động chưa thật sự hài lòng.

- Cách chi trả thưởng xét về lâu dài sẽ không khuyến khích người

lao động vì công ty đang áp dụng một mức thưởng chung, thưởng đồng

đều cho các cán bộ công nhân viên, không thể hiện sự đóng góp của mỗi

cá nhân đối với Công ty cả về năng lực, thâm niên và vị trí công tác.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY