Tóm tắt Luận văn Tái tạo bề mặt lưới tam giác đều dựa trên các phương pháp AFT và Delaunay

Độ phức tạp thuật toán :

Phương pháp đề xuất hoạt động và có tính dừng sau một số

hữu hạn bước thực thi trên sáu tập dữ liệu với số phần tử lần lượt là

52, 52, 90, 97, 1350, 5761. Việc đánh giá tính đúng đắn của thuật

toán được thực hiện dựa trên quá trình thực thi thuật toán trên tập các

dữ liệu vào và quan sát kết quả (đã trình bày ở các phần trước).13

Để tính toán độ phức tạp thuật toán, đối với các lệnh rẽ

nhánh, thông thường ta xử lý như với các lệnh tuần tự và đi theo

nhánh có độ phức tạp lớn hơn để kiểm tra trường hợp xấu nhất. Đối

với các câu lệnh đơn có thể tính toán độ phức tạp là O(1). Như vậy ở

đây ta chỉ cần xác định các bước có xuất hiện các vòng lặp để tránh

việc phải duyệt qua tất cả các câu lệnh.

Gọi n là số phần tử của biên ban đầu, m là số phần tử ban đầu

của tập điểm và chọn nhánh thực thi có số bước lớn nhất từ 1 đến 10

(có thể chọn 11 hoặc 12 vì các lệnh đơn ở các bước này ta xem như

có cùng thời gian thực thi như nhau)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY