Tóm tắt Luận văn Tác động của cấu trúc sở hữu đến tính thông tin của giá cổ phiếu công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

CHƯƠNG 2

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

2.1. DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU

Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng dữ liệu bảng - số liệu của

toàn bộ các công ty niêm yết trên sàn HOSE và HNX trong khoảng

thời gian từ năm 2007 đến năm 2014 để phân tích tác động của cấu

trúc sở hữu đến tính thông tin của giá cổ phiếu công ty niêm yết trên

sàn chứng khoán Việt Nam. Mẫu dữ liệu trong nghiên cứu này không

bao gồm các định chế tài chính do đặc thù của hoạt động kinh doanh

và sự khác biệt đáng kể so với các ngành khác. Dữ liệu được cung

cấp bởi công ty chuyên thu thập và phân tích các dữ liệu tài chính Stoxplus

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY