Tóm tắt Luận văn Sưu tầm, thu thập tài liệu phông lưu trữ chủ tịch Hồ Chí Minh của kho lưu trữ trung ương Đảng - Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU.4

1. Tính cấp thiết của đề tài .4

2. Mục tiêu đề tài.7

3. Phạm vi đề tài.7

4. Đối tượng nghiên cứu.7

5. Lịch sử nghiên cứu.7

6. Nguồn tài liệu tham khảo .12

7. Phương pháp nghiên cứu.13

8. Bố cục đề tài.15

Chương 1- TỔNG QUAN VỀ PHÔNG LưU TRỮ

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH.

1.1. Sơ lược tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh .

1.2. Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Khái niệm, nội dung,

thành phần, đặc điểm và ý nghĩa.

1.2.1. Sơ lược về phông lưu trữ cá nhân .

1.2.2. Khái niệm, thành phần, nội dung Phông lưu trữ

Chủ tịch Hồ Chí Minh.

1.2.3. Đặc điểm Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh

1.2.4. Ý nghĩa Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chương 2- TÌNH HÌNH SưU TẦM, THU THẬP VÀ QUẢN LÝ

PHÔNG LưU TRỮ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

CỦA KHO LưU TRỮ TRUNG ưƠNG ĐẢNG

2.1. Vài nét về cơ quan quản lý Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh

2.2. Chủ trương của Trung ương Đảng về việc sưu tầm, thu thập

và quản lý tài liệu thuộc Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY