Tóm tắt Luận văn Sự tác động của thị trường chứng khoán tới nền kinh tế Việt Nam

Mục lục.Trang

Danh mục viết tắt .3

Lời mở đầu.4

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁNError! Bookmark not define

1.1 Một số vấn đề cơ bản về thị trường chứng khoán (TTCK).

1.1.1 Lịch sử hình thành TTCK..

1.1.2 Một số vấn đề cơ bản..

1.2 TTCK Việt Nam (1996 - 2008) ..

1.2.1 Quá trình hình thành và phát triển của TTCK Việt Nam (1996 - 2008)Error! Bookmark not de

1.2.2 Phương thức quản lý của Nhà nước đối với TTCK Việt Nam.

CHƯƠNG 2: TÁC ĐỘNG CỦA TTCK TỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM (1997- 2008) ..

2.1 TTCK - kênh huy động vốn cho nền kinh tế ..

2.1.1 Nhu cầu về vốn của nền kinh tế Việt Nam ..

2.1.2 TTCK tạo ra sự dịch chuyển nguồn vốn đầu tư trong nước.

2.1.3 TTCK mở ra khả năng thu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài.

2.2 TTCK thúc đẩy chương trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước.

2.3 TTCK từng bước thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế..

2.4 TTCK thúc đẩy các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn đồng thời là công cụ đánh

giá hoạt động kinh doanh, là phong vũ biểu của nền kinh tế..

CHƯƠNG 3: TTCK VIỆT NAM - NHỮNG TỒN TẠI VÀ MỘT SỐ KHUYẾNNGHỊ ..

3.1 Những tồn tại ..

3.1.1 Sự phát triển của TTCK Việt Nam đang còn ở giai đoạn nghiên cứu, thử nghiệm

3.1.2 Hoạt động của TTCK không ổn định..

3.1.3 Kinh doanh chứng khoán mang thuộc tính “bầy đàn” và còn mang nhiều yếu tố

đầu cơ, rủi ro. ..

3.1.4 Môi trường pháp lý và cơ chế quản lý thị trường còn thiếu sự nhất quán, chưa có

tác dùng thúc đẩy TTCK Việt Nam ..

3.2 Một số khuyến nghị ..

3.2.1 Hoàn thiện chính sách kinh tế vĩ mô..

3.2.2 Giải pháp tác động tới điều tiết quan hệ cung - cầu của TTCK Việt Nam

3.2.3 Giải pháp thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế của TTCK Việt Nam

Kết luận ..

Tài liệu tham khảo .11

Phụ lục..

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY