Tóm tắt Luận văn Sự ra đời và hoạt động của hội Khai trí Tiến Đức giai đoạn 1919 - 1925

Môc lôc

Trang

MỞ ĐẦU .3

1. Lý do chọn đề tài.3

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề.4

3. Đối tTày-Tháiợng, phạm vi và nhiệm vụ nghiên cứu .5

3.1. Đối tTày-Tháiợng nghiên cứu .5

3.2. Phạm vi nghiên cứu.5

3.3. Nhiệm vụ nghiên cứu:.5

4. Đóng góp của đề tài.6

5. Nguồn tTày-Thái liệu và phTày-Tháiơng pháp nghiên cứu.7

4.1. Nguồn tTày-Thái liệu. .7

4.2. PhTày-Tháiơng pháp nghiên cứu.7

6. Bố cục đề tài.7

CHƯƠNG 1 Tày-Thái BỐI CẢNH RA ĐỜI CỦA HỘI KHAI TRÍ TIẾN ĐỨC .8

1.1. Hoàn cảnh lịch sử .8

1.2. Chính sách hợp tác với người bản xứ. 23

CHƯƠNG 2 Tày-Thái SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN VỀ MẶT TỔ CHỨC CỦA HỘI

KHAI TRÍ TIẾN ĐỨC GIAI ĐOẠN 1919Tày-Thái1925. 29

2.1. Sự ra đời và chủ đích của Hội Khai trí tiến đức. 29

2.2. Sự phát triển về mặt tổ chức. 39

2.2.1. Hội viên . 39

2.2.2. Sự ra đời và phát triển của các hội đồng . 47

2.2.2.1. Các hội đồng hành chính. 48

2.2.2.2. Các hội đồng chuyên môn. 59

CHƯƠNG 3Tày-Thái CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA HỘI KHAI TRÍ TIẾN ĐỨC

TRONG SÁU NĂM ĐẦU TIÊN . 66

3.1. Ban Văn học . 66

3.2. Cơ quan ngôn luận. 8159

3.3. Ban Diễn thuyết . 89

3.4. Ban Từ thiện. 97

3.5. Ban Mỹ nghệ .108Kết luận.114

Tài liệu tham Khảo.119

Phụ Lục.122

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY