Tóm tắt Luận văn Số phức và ứng dụng vào giải toán phổ thông trung học

Nhận xét: Vì có thể đồng nhất mỗi số phức với một điểm

trong mặt phẳng tọa độ Oxy nên từ giả thiết của bài toán ta có thể xác

định được tọa độ của các điểm I hay G thông qua thông qua việc biểu

diễn điểm và vectơ theo tọa độ phức. Vì vậy bài toán có thể giải được

bằng số phức.

Học sinh vẫn thường làm bằng phương pháp tọa độ, xuất phát

từ việc gọi tọa độ của điểm và áp dụng biểu thức vectơ đã cho. Từ đó

tính được tọa độ của I nhờ tính chất của hai vectơ bằng nhau. Như

vậy, nếu sử dụng số phức để giải bài toán này thì có một thuận lợi nổi

bật đó là mỗi điểm chỉ có một tọa độ phức, còn theo cách cũ ta phải

xác định được hai tọa độ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY