Tóm tắt Luận văn Sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản với tinh trùng từ ngân hàng tinh trùng theo pháp luật Việt Nam

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ SINH CON BẰNG KỸ THUẬT HỖ TRỢ SINH SẢN VỚI TINH TRÙNG TỪ NGÂN HÀNG TINH TRÙNG 7

1.1. Một số khái niệm cơ bản về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản với tinh trùng từ ngân hàng tinh trùng 7

1.2. Ý nghĩa của việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản với tinh trùng từ ngân hàng tinh trùng 12

1.2.1. Sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản với tinh trùng từ ngân hàng tinh trùng là kết quả của việc ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực y học 12

1.2.2. Sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản với tinh trùng từ ngân hàng tinh trùng mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp 14

1.2.3. Sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản với tinh trùng từ ngân hàng tinh trùng giúp đảm bảo khả năng thực hiện chức năng cơ bản của gia đình - chức năng tái sản xuất con người 15

1.3. Sơ lược pháp luật Việt Nam về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sán với tinh trùng từ ngân hàng tinh trùng 16

Chương 2: SINH CON BẰNG KỸ THUẬT HỖ TRỢ SINH SẢN VỚI TINH TRÙNG TỪ NGÂN HÀNG TINH TRÙNG THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM 22

2.1. Nguyên tắc áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản 22

2.1.1. Quyền được sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản 22

2.1.2. Nguyên tắc tự nguyện 24

2.1.3. Nguyên tắc bí mật 25

2.1.4. Thực hiện theo quy định do Bộ Y tế ban hành 26

2.2. Điều kiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản với tinh trùng từ ngân hàng tinh trùng theo pháp luật Việt Nam 29

2.2.1. Người gửi tinh trùng vào ngân hàng tinh trùng 29

2.2.2. Người nhận tinh trùng 37

2.3. Hậu quả pháp lý của việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản với tinh trùng từ ngân hàng tinh trùng theo pháp luật Việt Nam 43

2.3.1. Xác định cha, mẹ trong trường hợp người phụ nữ độc thân sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản với tinh trùng từ ngân hàng tinh trùng 43

2.3.2. Xác định cha, mẹ trong trường hợp vợ chồng vô sinh sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản với tinh trùng từ ngân hàng tinh trùng 44

2.3.3. Xác định cha, mẹ trong trường hợp con sinh ra không trong thời kỳ hôn nhân 47

Chương 3: NHỮNG VƯỚNG MẮC BẤT CẬP VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ SINH CON BẰNG KỸ THUẬT HỖ TRỢ SINH SẢN VỚI TINH TRÙNG TỪ NGÂN HÀNG TINH TRÙNG 49

3.1. Những vướng mắc bất cập và giải pháp hoàn thiện quy định về người có nguyện vọng lưu giữ tinh trùng 49

3.2. Những vướng mắc bất cập và giải pháp hoàn thiện quy định về xác định cha, mẹ, con 53

3.2.1. Những vướng mắc bất cập và giải pháp hoàn thiện quy định về xác định cha, mẹ, con trong trường hợp người chồng chết 53

3.2.2. Những vướng mắc bất cập và giải pháp hoàn thiện quy định về xác định cha, mẹ, con trong trường hợp vợ chồng ly hôn 58

3.3. Những vướng mắc bất cập và giải pháp hoàn thiện quy định cấy tinh trùng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ và giữa những người khác giới có họ trong phạm vi ba đời 59

3.4. Những vướng mắc, bất cập và giải pháp hoàn thiện quy định về cho và nhận tinh trùng 61

3.5. Những vướng mắc, bất cập và giải pháp hoàn thiện quy định về lấy tinh trùng của người chồng sau khi chết 69

KẾT LUẬN 75

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY