Tóm tắt Luận văn Quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần khoáng sản Đắk Lắk

CHƢƠNG 2

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƢU ĐỘNG TẠI CÔNG TY

CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN ĐĂK LĂK

2.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN ĐẮK LẮK

2.1.1. Đặc điểm hình thành và phát triển của Công ty

Ngày 30/12/1995 Công ty Cổ phần Khoáng Sản Đắk Lắk

chính thức được thành lập theo quyết định số 1912/QĐ-UB ngày

30/12/1995 của UBND tỉnh Đắk Lắk với nhiệm vụ kinh doanh chủ

yếu là: Khai thác, chế biến, kinh doanh các loại khoáng sản. Sản

phẩm chủ yếu: Đá khối granite, đá hộc

2.1.2.Đặc điểm hoạt động của Công ty

Hình thức sở hữu vốn: vốn vay ngân hàng – vốn ngân sách –

vốn tự bổ sung

Hình thức hoạt động: SXKD

Lĩnh vực hoạt động: Thăm dò khai thác chế biến và kinh

doanh các loại khoáng sản.

2.1.3. Bộ máy quản lý tại Công ty

2.1. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƢU ĐỘNG

2.2.1. Tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk

2.2.2. Tình hình cạnh tranh của hoạt động kinh doanh

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

2.2.3. Tình hình hoạch định VLĐ tại công ty

a. Kết cấu VLĐ của công ty

Quy mô VLĐ của Công ty có chiều hướng tăng qua các năm

nhưng tốc độ tăng không đều, năm 2011 là 29,3%, năm 2012 giảm

xuống chỉ còn tăng 1,6%, trong đó chủ yếu là do sự gia tăng về các

khoản phải thu và hàng tồn kho mà đặc biệt là các khoản phải thu

chiếm tỷ trọng lớn. Tuy quy mô của các khoản mục này đều tăng

nhưng tỷ lệ chiếm trong tổng VLĐ lại có sự thay đổi tùy thuộc vào

tình hình tiêu thụ hàng hóa và các chính sách quản trị của công ty

trong giai đoạn nền kinh tế có sự biến động thường xuyên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY