Tóm tắt Luận văn Quản trị tri thức tại trường Cao Đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn

CHƯƠNG 1

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ TRI THỨC TRONG CÁC TỔ

CHỨC, DOANH NGHIỆP

1.1. TRI THỨC

1.1.1. Khái niệm tri thức

Tri thức là những dữ liệu, thông tin được cấu trúc hóa, kiểm

nghiệm và sử dụng được vào một mục đích cụ thể tạo ra giá trị.

1.1.2. Phân loại tri thức

Chúng ta có thể chia tri thức làm 2 loại là tri thức hiện

(explicit knowledge) và tri thức ẩn (tacit knowledge).

- Tri thức hiện (explicit knowledge): Đây là những tri thức

được giải thích và mã hóa dưới dạng văn bản, tài liệu, âm thanh, phim,

ảnh thông qua ngôn ngữ có lời hoặc không lời, nguyên tắc hệ thống,

chương trình máy tính, chuẩn mực hay các phương tiện khác.

- Tri thức ẩn (Tacit knowledge): Tri thức mà một người có

được một cách tự giác vô thức. Tri thức ẩn có thể không lý giải hay

lập luận được bởi vì (1) tri thức ẩn không được hiểu cặn kẽ, (2) nó

quen thuộc, tự động và vượt qua ý thức người sở hữu nó

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY