Tóm tắt Luận văn Quản trị rủi ro trong kinh doanh khách sạn, nghiên cứu trường hợp khách sạn Nikko Hà Nội

MụC LụC

Lời cam đoan

Bảng các chữ cái viết tắt

DANH MụC BảNG BIểU

PHần mở đầu.5

Chương 1: Cơ sở lý luận chung về quản trị rủi ro .7

1.1 Khái niệm rủi ro. 7

1.2 Phân loại rủi ro . 7

1.1.1 Theo tính chất khách quan của rủi ro. 7

1.1.2 Theo hậu quả để lại cho con người. 8

1.1.3 Theo nguồn gốc, rủi ro được phân chia như sau: . 9

1.1.4 Theo khả năng khống chế của con người . 10

1.1.5 Theo phạm vi xuất hiện rủi ro . 10

1.3 Các quan điểm về quản trị rủi ro. 10

1.4 Chi Phí rủi ro. 13

1.4.1 Chi phí rủi ro xác định. 13

1.4.2 Chi phí rủi ro không xác định . 14

1.5 Nội dung quản trị rủi ro. 14

1.5.1 Nhận dạng rủi ro. 14

1.5.1.1 Lập bảng câu hỏi nghiên cứu về rủi ro và tiến hành điều tra . 15

1.5.1.2 Phân tích báo cáo tài chính . 15

1.5.1.3 Phương pháp lưu đồ. 16

1.5.1.4 Thanh tra hiện trường. 16

1.5.2 Phân tích rủi ro . 17

1.5.2.1 Phương pháp phân tích điểm hòa vốn . 17

1.5.2.2 Ma trận B.C.G (Boston Consulting Group Matrix) . 182

1.5.2.3 Phương pháp áp dụng lý thuyết mô phỏng . 21

1.5.3 Đo lường rủi ro . 22

1.5.3.1 Phương pháp đo tường tần số tổn thất của Richart prouty . 22

1.5.3.2 Phương pháp ước lượng tồn số tổn thất theo số liệu thống kê vàdự báo . 22

1.5.3.3 Lượng hóa rủi ro. 22

1.5.4 Nghiên cứu một số phương pháp xử lý rủi ro đã được sử dụng . 23

1.5.5 Lật ngược tình thế. 26

Chương 2: Các rủi ro trong kinh doanh khách sạn Book

2.1 Rủi ro về vật chất kỹ thuật .

2.2. Những rủi ro từ thảm họa của tự nhiên

2.3 Những rủi ro về sức khỏe con người.

2.4. Những rủi ro do những bất ổn về chính trị

2.5. Rủi ro mất nguồn doanh thu .

2.6 Rủi ro cháy nổ .

2.7 Những rủi ro về chính sách, pháp luật và các thủ tục về hành

chính pháp lý .

2.8 Rủi ro trong thanh toán .

2.9 Rủi ro đến từ các nhà cung cấp .

2.10 Rủi ro do tính mùa vụ của du lịch.

2.11 Rủi ro chiến lược. .

2.12 Rủi ro thương hiệu.

2.13 Tiểu kết chương 2.

Chương 3. nghiên cứu công tác quản trị rủi ro tại

khách sạn Nikko Hà Nội .

3.1 Một vài nét chung về khách sạn Nikko và ban quản trị rủi ro của

khách sạn Nikko Hà Nội. 3

3.1.1 Một vài nét chung về khách sạn Nikko

3.1.2 Ban quản trị rủi ro.

3.2 Nội dung hệ thống quản trị rủi ro chung của khách sạn Nikko Hà Nội Bookm

3.2.1 Các phương pháp phát hiện các rủi ro

3.2.2 Đo lường rủi ro .

3.3 Nội dung hệ thống quản trị nhóm rủi ro của khách sạn Nikko Hà Nội Bookm

3.3.1 Nhóm rủi ro thuộc về cơ sở hạ tầng vật chất và an ning

3.3.2 Nhóm rủi ro liên quan đến kết qủa hoạt động kinh doanh no

3.3.3 Nhóm rủi ro liên quan đến nguồn nhân sự

3.3.4 Nhóm rủi ro liên quan đến dịch bệnh và an toàn thực phẩm n

3.4 Tiểu kết chương 3.

Chương 4 các giảI pháp hoàn thiện công tác quản trị

rủi ro trong kinh doanh khách sạn và những đóng góp

đối với khách sạn Nikko Hà Nội

4.1 Hoàn thiện quy trình QTRR chung. .

4.2 Xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro sớm

4.3 Hoàn thiện công tác phân tích phát hiện và nhận dạng rủi ro

trong kinh doanh khách sạn .

4.3.1 Cơ cấu, tổ chức phát hiện và nhận dạng rủi ro

4.3.2 Tổ chức quá trình phân tích phát hiện và nhận dạng rủi ro no

4.3.3 Vận dụng các phương pháp phân tích phát hiện và nhận dạng rủi ro Bookma

4.3.4 Nâng cao năng lực phân tích rủi ro .

4.4 Hoàn thiện công tác đo lường, đánh giá mức độ tổn thất de

4.4.1 Yêu cầu của việc xác định mức độ tổn thất do rủi ro gây nên

4.4.2 Kiến nghị phương pháp đánh giá tổn thất của rủi ro đối với khách

sạn nikko . 4

4.4.3 Lượng hóa tổn thất rủi ro.

4.5 Các biện pháp kiến nghị xử lý các rủi ro

4.5.1 Chuyển giao tài trợ rủi ro .

4.5.1.1 Chuyển giao tài trợ rủi ro bằng bảo hiểm

4.5.1.2 Chuyển giao tài trợ rủi ro phi bảo hiểm:

4.6 Biến rủi ro thành cơ hội thành công .

4.7 Tiểu kết chương 4.

Kết luận .

Danh mục các tài liệu tham khảo .28

Phụ lục.

Phụ lục 1: 30 dấu hiệu cảnh báo khủng hoảng.

Phụ lục 2: Biến rủi ro thành cơ hội thành công .

Phụ lục 3: Làm thế nào để chủ động đối phó với khủng hoảng define

Phụ lục 4: Khủng hoảng kinh tế và dịch cúm ảnh hưởng đến ngành kinh

doanh khách sạn .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY