Tóm tắt Luận văn Quản trị rủi ro trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Việt Chi nhánh Đà Nẵng

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO

TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI

NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

2.1. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA

NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

2.1.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Nam Việt

chi nhánh Đà Nẵng

a. Quá trình thành lập của Navibank Đà Nẵng

Navibank Đà Nẵng thành lập ngày 12/01/2007. Đến nay mạng

lưới chi nhánh tại Đà Nẵng gồm trụ sở chính và 6 phòng giao dịch.

b. Chức năng và mục tiêu hoạt động của Navibank Đà Nẵng

- Chức năng: Huy động, tiếp nhận, vay vốn, ủy thác, cho vay,

chiết khấu thương phiếu, hùn vốn liên doanh, dịch vụ thanh toán.

- Mục tiêu hoạt động: mang lại lợi nhuận cho cổ đông, tạo việc

làm ổn định cho người lao động, thực hiện nghĩa vụ với nhà nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY