Tóm tắt Luận văn Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đắk Lắk

Nhận diện rủi ro tín dụng là quá trình xác định liên tục và có hệ

thống trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Nhận diện rủi ro tín

dụng bao gồm các công việc: theo dõi, xem xét, nghiên cứu môi trường

hoạt động tín dụng và toàn bộ hoạt động tín dụng của ngân hàng, nhằm

thống kê được tất cả các rủi ro, không chỉ những loại rủi ro đã và đang

xảy ra, mà còn dự báo được những dạng rủi ro mới có thể xuất hiện đối

với ngân hàng, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp đo lường, kiểm soát

và tài trợ rủi ro tín dụng phù hợp. Để nhận diện rủi ro, nhà quản trị phải

lập được bảng liệt kê tất cả các dấu hiệu rủi ro đã, đang và có thể xảy ra

đối với ngân hàng bằng phương pháp: Lập bảng câu hỏi nghiên cứu về

rủi ro và tiến hành điều tra, phân tích tài liệu, thông tin về khách hàng,

về phương án hoặc dự án vay vốn, báo cáo tài chính, tình hình hoạt

động sản xuất kinh doanh của khách hàng; Phương pháp lưu đồ; thanh

tra hiện trường; phân tích các hợp đồng; làm việc với các cơ quan quản

lý nhà nước có liên quan.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY