Tóm tắt Luận văn Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam- Chi nhánh Đắk Lắk

1.2. NỘI DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO

VAY NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI

1.2.1. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng

Quản trị rủi ro là quá trình tiếp cận rủi ro một cách khoa học,

toàn diện và có hệ thống nhằm nhận dạng, đo lường, kiểm soát, tài

trợ và tối thiểu hóa những tác động bất lợi của rủi ro tín dụng.

1.2.2. Nội dung quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay ngắn hạn

a. Nhận dạng rủi ro

Nhận dạng rủi ro là quá trình xác định liên tục và có hệ thống

các rủi ro của một tổ chức, các hoạt động nhận dạng nhằm phát triển

thông tin về nguồn rủi ro, các yếu tố mạo hiểm, hiểm họa và nguy cơ rủi ro.

Các phương pháp nhận dạng rủi ro trong cho vay ngắn hạn:

phương pháp phân tích báo cáo tài chính, phương pháp check-list,

phương pháp lưu đồ, phương pháp thanh tra hiện trường, giao tiếp

với các tổ chức chuyên nghiệp, nghiên cứu số liệu tổn thất trong quá

khứ, phương pháp thông q

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY