Tóm tắt Luận văn Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay hộ sản xuất nông nghiệp tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh Ðắk Lắk

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO

VAY HỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG

TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH ðẮK LẮK

2.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

2.1.1. Sơ lược về sự hình thành và phát triển của Ngân

hàng TMCP Sài Gòn

Ngày 26/12/2011, Thống đốc NHNN chính thức cấp Giấy

phép số 238/GP-NHNN về việc thành lập và hoạt động Ngân hàng

TMCP Sài Gòn (SCB) trên cơ sở hợp nhất tự nguyện 3 Ngân hàng:

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Ngân hàng TMCP ðệ Nhất

(Ficombank), Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa

(TinNghiaBank). Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Ngân hàng hợp nhất)

chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2012.

2.1.2. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh ðắk Lắk

a. Lịch sử hình thành và phát triển

b. Cơ cấu tổ chức

c. Sơ bộ quy trình hoạt động tín dụng của Ngân hang

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY