Tóm tắt Luận văn Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG QUẢN

TRỊ RRTD TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NHTM

1.3.1. Nhân tố bên ngoài

a. Môi trường kinh tế

Trong nền kinh tế thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô của

Chính phủ đóng vai trò quyết định đối với hoạt động của nền kinh tế

quốc dân nói chung và lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, tín dụng của các

ngân hàng thương mại nói riêng.

b. Môi trường pháp lý

Trong hoạt động kinh doanh, song song với hoạt động mang

tính kĩ thuật nghiệp vụ và các hoạt động mang tính pháp lý như kí

kết hợp đồng kinh tế, đầu tư tài chính tín dụng .

c. Từ môi trường xã hội

Những biến động lớn về kinh tế chính trị trên thế giới luôn

có ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của các doanh nghiệp cũng

như của các ngân hàng.

1.3.2. Nhân tố bên trong

a. Chính sách tín dụng của ngân hàng

b. Quy trình tín dụng nội bộ

c. Chất lượng nguồn nhân lực hoạt động tín dụng

d. Chất lượng của hệ thống thông tin ngân hàng

e. Kiểm soát nội bộ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY