Tóm tắt Luận văn Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam– chi nhánh Đà Nẵng

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG

TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

1.1.1. Khái niệm về Tín dụng ngân hàng

· Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử

dụng vốn từ ngân hàng tới khách hàng theo những điều kiện ràng buộc nhất định.

1.1.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng

Tín dụng cung ứng vốn cho nền kinh tế và góp phần thúc

đẩy sản xuất lưu thông hàng hóa phát triển.

Tín dụng góp phần ổn định tiền tệ, ổn định giá cả.5

Tín dụng góp phần ổn định đời sống, tạo công ăn việc

làm, ổn định trật tự xã hội.

Tín dụng mở rộng và phát triển các mối quan hệ kinh tế

đối ngoại và mở rộng giao lưu quốc tế.

1.1.3 . Phân loại tín dụng

· Dựa vào mục đích tín dụng:

· Dựa vào thời hạn tín dụng

Dựa vào mức độ tín nhiệm của khách hàng:

1.2. RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

1.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng

Theo khoản 1 Điều 2 Quy định về phân loại nợ, trích lập và

sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng ban hành theo Quyết định

số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc NHNN,

“Rủi ro tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động Ngân

hàng của tổ chức tín dụng do khách hàng không thực hiện hoặc

không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết”.

1.2.2. Phân loại rủi ro tín dụng

1.2.3. Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng

ÿ Nguyên nhân từ phía khách hàng

ÿ Nguyên nhân khách quan

1.2.4. Hậu quả của rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng luôn tiềm ẩn trong kinh doanh ngân hàng và

đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng nhiều mặt đến đời

sống kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, thậm chí có thể lan rộng trên

phạm vi toàn cầu.

* Đối với nền kinh tế

* Đối với các Ngân hàng6

1.3. QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

1.3.1. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng

Quản trị rủi ro tín dụng là quá trình xây dựng và thực thi các

chiến lược, các chính sách quản trị và kinh doanh tín dụng nhằm đạt

được mục tiêu an toàn, phát triển bền vững, tăng cường các biện

pháp phòng ngừa, hạn chế và giảm thấp nợ xấu, nợ quá hạn trong

kinh doanh tín dụng, từ đó tăng doanh thu, giảm chi phí và nâng cao

chất lượng và hiệu qủa hoạt động kinh doanh trong cả ngắn hạn và

dài hạn của Ngân hàng thương mại.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY