Tóm tắt Luận văn Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay Doanh nghiệp tại Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Đắk Lắk

CHƢƠNG 2

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG

CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG

TMCP NGOẠI THƢƠNG ĐẮK LẮK

2.1. TỔNG QUAN VỀ VIETCOMBANK ĐẮK LẮK

2.1.1. Khái quát về Vietcombank Đắk Lắk

2.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý của Vietcombank Đắk Lắk

a. Mô hình tổ chức Vietcombank Đắk Lắk10

b. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng /tổ

2.1.3. Hoạt động kinh doanh của Vietcombank Đắk Lắk

a. Hoạt động huy động vốn

Vốn huy động của Vietcombank Đắk Lắk không ngừng tăng

lên qua các năm, là một kết quả đáng được trân trọng và làm tiền đề

cho Vietcombank Đắk Lắk mở rộng công tác cho vay, nâng cao kết

quả hoạt động kinh doanh. Tình đến thời điểm 31/12/2014 tổng huy

động đạt 2.212 tỷ quy VNĐ, tăng đều qua các năm.

b. Hoạt động tín dụng

Được đánh giá là hoạt động mang tính chủ lực, với tỷ trọng

doanh thu từ hoạt động tín dụng luôn chiếm tỷ lệ trên 70% trong tổng

doanh thu của Chi nhánh. Dư nợ cho vay của Chi nhánh liên tục tăng

trưởng và có chất lượng tín dụng tốt qua các năm. Tình đến

31/12/2014 tổng dư nợ cho vay đạt 2.889 tỷ đồng, tăng gần 399 tỷ

đồng so với năm 2013.

c. Hoạt động thanh toán, dịch vụ ngân hàng

Hoạt động thanh toán là một thế mạnh của Vietcombank Đắk

Lắk cả thanh toán trong và ngoài nước

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY