Tóm tắt Luận văn Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Việt Á – chi nhánh Đà Nẵng

Nhận diện rủi ro đóng vai trò then chốt, đặc biệt là nhận diện

rủi ro tín dụng quyết định đến hiệu quả hoạt động kinh doanh. Nhận

thức được tầm quan trọng này, VAB đã ban hành Quy chế quản lý

rủi ro tác nghiệp trong toàn hệ thống số 1978/QĐ-HĐQT-VAB ngày

ngày 24 tháng 10 năm 2011. Mục đích nhằm hình thành văn hoá

nhận thức rủi ro tác nghiệp và chủ động quản lý rủi ro tác nghiệp

trong toàn hệ thống; đảm bảo Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhận

thức đầy đủ về tầm quan trọng của rủi ro tác nghiệp, luôn xem xét

đầy đủ khía cạnh rủi ro tác nghiệp trong các công việc hàng ngày, kể

cả việc ra quyết định kinh doanh, xác định rõ các chỉ số rủi ro quan

trọng cần quản lý và phát triển các phương án, kế hoạch hành động

để kiểm tra, kiểm soát nội bộ, cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ

và tăng mức độ hài lòng của khách hàng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY