Tóm tắt Luận văn Quản trị rủi ro tín dụng đầu tư tại Ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh ngân hàng phát triển Gia Lai

Cho vay đầu tư với tư cách tín dụng ĐTPT của Nhà nước có

các tính chất sau:

- Việc cho vay đầu tư được thực hiện theo trình tự các bước

gồm: tiếp nhận và thẩm định (bao gồm thẩm định năng lực chủ đầu

tư và thẩm định dự án) -> Quyết định cho vay -> Giải ngân và giám

sát tín dụng -> Thu hồi nợ/xử lý rủi ro.

- Nguồn vốn để cho vay đầu tư bao gồm:

+ Nguồn vốn do NSNN cấp cho tổ chức thực hiện nhiệm vụ

tín dụng ĐTPT của Nhà nước.

+ Nguồn vốn huy động

+ Các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật

- Lãi suất cho vay được xác định trên cơ sở mức rủi ro của dự

án và mức độ ưu tiên của Chính phủ đối với ngành nghề/lĩnh vực mà

dự án đầu tư.

- Phù hợp với đặc điểm của ĐTPT, thời hạn cho vay thường

dài và số vốn cho vay lớn.

- Điều kiện về đảm bảo tiền vay thường đơn giản và “dễ chịu”

hơn so với tín dụng thương mại. Tuỳ thuộc nhu cầu vốn đầu tư, đồng

tiền cho vay có thể là nội tệ hoặc ngoại tệ (thường để nhập máy móc,

thiết bị. từ nước ngoài về).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY