Tóm tắt Luận văn Quản trị quan hệ khách hàng tại Nhà máy Nhựa – Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn

2.2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

TẠI NHÀ MÁY NHỰA – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ

SẢN XUẤT VIỆT HÀN

2.2.1. Công tác thu thập thông tin cơ sở dữ liệu về khách hàng

Nguồn dữ liệu về KH chủ yếu được nhập từ các hợp đồng mua, hợp

đồng đại lý, các chứng từ hóa đơn, biên bản giao nhận hàng, từ nhân

viên bán hàng, các tài xế lái xe, Phần mềm quản lý KH được chia

thành nhiều phân hệ như sau:

- Kho hàng : Lưu trữ và cho phép truy xuất, nhập thông tin về xuất

nhập sản phẩm, các nhà cung ứng sản phẩm và công nợ của Nhà máy

đối với các nhà cung ứng.

- Thành phẩm: Quản lý sản phẩm bán và KH tiêu thụ.

- Công nợ: Cho phép Nhà máy quản lý và theo dõi tình hình giao

dịch và thanh toán của KH trong một thời gian giao dịch.

2.2.2. Phân tích cơ sở dữ liệu về khách hàng

Hiện nay, tại Nhà máy Nhựa Việt Hàn chưa có một phòng ban

chuyên trách việc tạo lập hay quản lý thông tin của KH. Việc thu

thập và xử lý những thông tin về KH do nhân viên tại phòng bán

hàng thực hiện. Tuy nhiên, do số lượng nhân viên quá ít mà lượng

công việc lại rất nhiều lại thiếu công nghệ hỗ trợ và cách làm chưa

hợp lý nên những thông tin thu được còn rất rời rạc, chưa có sự liên

kết giữa các phòng ban trong nội bộ Nhà máy. Các thông tin về KH

chỉ mới được quản lý ở mức độ cơ bản chủ yếu phục vụ cho công tác

thống kê, theo dõi công nợ; Các phần mềm được sử dụng chủ yếu là

Foxpro và Access nên việc phân tích cơ sở dữ liệu về KH chỉ được

thực hiện khi có yêu cầu của cấp trên hoặc khi có tình huống đặc biệt

xảy ra đối với KH

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY