Tóm tắt Luận văn Quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hà Nội Vàng

Việc phân loại khách hàng tại công ty HGI diễn ra thường

xuyên và định kỳ tuy nhiên chỉ áp dụng đối với khách hàng là các cá

nhân đầu tư, còn đối với khách hàng ủy quyền đầu tư của công ty thì

chưa có tiêu chí phân nhóm rõ ràng. Đối với mỗi gói dịch vụ, các chỉ

tiêu đánh giá là:

- Chỉ tiêu về thông tin pháp lý: tuổi, giới tính, tình trạng hôn

nhân, số người phụ thuộc, trình độ học vấn.

- Chỉ tiêu tài chính: thu nhập, chi phí, nguồn tích lũy, chức

vụ, thâm niên công tác.

- Chỉ tiêu phi tài chính: lịch sử giao dịch tài khoản tại các tổ

chức tài chính khác, bảo hiểm nhân thọ, tài sản tích lũy.

Nhìn chung, với cách phân loại của khách hàng theo các hình

thực hiện tại của công ty HGI thì khá đơn giản và chưa đáp dứng

được nhu cầu lựa chọn khách hàng mục tiêu trong tiến trình triển

khai CRM. Các tiêu chí xây dựng để phân loại khách hàng còn khá

thủ công, chưa lượng hóa được và thiếu tính bao quát.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY