Tóm tắt Luận văn Quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty Bảo Việt Đà Nẵng

2.3.1. Nhận diện khách hàng

a. Cơ sở dữ liệu khách hàng

Khi lưu trữ thông tin khách hàng, các thông tin cần có:

- Tên khách hàng: được viết bằng chữ in hoa và tuân thủ quy

định về viết tắt.

- Địa chỉ

- Mã số thuế ( khách hàng doanh nghiệp)

- CMND

- Ngày sinh, ngày thành lập công ty

- Số điện thoại

- Các thông tin về hợp đồng bảo hiểm : loại hình bảo hiểm,

phí bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm, thời hạn thanh toán, đại lí

b. Rà soát dữ liệu

Toàn bộ thông tin thu được trong hệ thống sẽ được các cán bộ

cập nhật thông qua khâu kiểm duyệt, xác nhận thông tin đúng hay chưa.

Hồ sơ khách hàng thông thường được thành lập từ giai đoạn

trước hoặc trong khi bán, hồ sơ được thành lập một cách quy củ,

thống nhất theo từng giai đoạn. Các hồ sơ phát sinh được tập hợp và

lưu trữ các phòng nghiệp vụ liên quan. Ngoài lưu trữ hồ sơ bằng các

chứng từ tại các phòng ban thì Bảo Việt còn có chương trình phần

mềm hệ thống quản lí hợp đồng– phần mềm này quản lý hệ thống

hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ của Bảo Việt, phần mềm này mang

lại công cụ hỗ trợ hữu hiệu để thực hiện mô hình quản lí hệ thống dữ

liệu tập trung, cung cấp các công cụ hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh,

dịch vụ hỗ trợ khách hàng, cấp đơn bảo hiểm trực tuyến

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY