Tóm tắt Luận văn Quản trị quan hệ khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng

Việc phân tích cơ sở dữ liệu tại BIDV CN Đà Nẵng chủ yếu dựa

trên những ứng dụng công nghệ thông tin. Toàn bộ dữ liệu khách hàng

đều được tập trung tại Trung Tâm công nghệ thông tin Hội sở chính. Các

phòng chi nhánh được quyền khai thác số liệu thông qua bộ phận điện

toán, từng phòng, cá nhân được quyền truy cập và khai thác báo cáo, sử

dụng dữ liệu ở những mức độ khác nhau.

Ngoài ra, từ năm 2006 BIDV còn áp dụng chương trình chấm điểm

và xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp. Theo đó khách hàng sẽ

được xếp thành 10 mức xếp hạng và phân thành 7 nhóm khách hàng để

áp dụng chính sách theo từng nhóm.

Hiện nay BIDV CN Đà Nẵng chỉ mới quan tâm đến việc phân

nhóm khách hàng doanh nghiệp tiền vay để áp dụng chính sách tín dụng.

Thông tin về khách hàng tiền gửi, dịch vụ khác chưa quan tâm khai thác

đúng mức, chưa có chính sách chăm sóc khách hàng cụ thể. Điều này

cũng làm cho một số lượng lớn khách hàng doanh nghiệp có số dư tiền

gửi lớn hoặc sử dụng nhiều dịch vụ tại BIDV CN Đà Nẵng không được

chăm sóc và không thu hút được những khách hàng tiềm năng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY