Tóm tắt Luận văn Quản trị kênh phân phối tại công ty cổ phần dược vật tư y tế Quảng Nam

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ

QUẢNG NAM

2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY

2.1.1. Giới thiệu công ty

2.1.2. Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn “Toàn tâm cho chất lượng”, Quanapharco luôn lấy

chất lượng công việc và sản phẩm, dịch vụ làm tiêu chí phát triển,

lấy lợi ích cộng đồng làm tôn chỉ mục đích, xây dựng thương hiệu

“Quanapharco” với tầm nhìn hội nhập quốc tế, trở thành một doanh

nghiệp phát triển bền vững của Việt Nam.

Sứ mệnh: Phát triển doanh nghiệp đi đôi với việc nâng cao giá

trị cộng đồng.

2.1.3.Khái quát quá trình hình thành và phát triẻn

2.2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

CỦA CÔNG TY

2.2.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

a. Đặc điểm của lĩnh vực kinh doanh dược phẩm

b. Tình hình tài chính của công ty

Tài sản của công ty trước thời kỳ cổ phần hóa tăng rất chậm.

Từ khi cổ phần hóa đến nay lượng tài sản của công ty tăng rất

nhanh. Tăng mạnh vào năm 2009 đến nay. Lợi nhuận sau thuếtăng

bình quân các năm từ 20 – 25%. Tài sản cố định và lưu động năm

sau tăng hơn năm trước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY