Tóm tắt Luận văn Quản trị kênh phân phối đối với sản phẩm gạch men của công ty cổ phần gạch men Cosevco Đà Nẵng

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI ĐỐI VỚI SẢN

PHẨM GẠCH MEN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN

COSEVCO ĐÀ NẴNG

2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ

phần gạch men Cosevco Đà Nẵng

Công ty gạch men Cosevco Đà Nẵng là một doanh nghiệp

nhà nước thuộc tổng Công ty xây dựng miền Trung – Bộ xây dựng,

Công ty được thành lập từ ngày 04/06/1981 với tên gọi là nhà máy

cơ khí xây dựng số 7 (nay là tổng Công ty xây dựng Miền Trung).- 7 -

Năm 1999, Bộ xây dựng ra quyết định số 1314/QĐ-BXD

ngày 28/10/1999 thành lập Công ty gạch men Cosevco trên cơ sở sắp

xếp, tổ chức lại hai đơn vị trực thuộc tổng Công ty xây dựng Miền

Trung là nhà máy gạch ốp lát Ceramic Đà Nẵng và nhà máy xi măng

Cosevco Đà Nẵng.

Ngày 26/12/2006, Bộ xây dựng ban hành quyết định số

1783/QĐ-BXD phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty

gạch men Cosevco thành Công ty cổ phần.

Công ty thực hiện những chức năng sau:

- Sản xuất vật liệu xây dựng và kinh doanh gạch ốp lát.

- Khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng.

Công ty cổ phần gạch men Cosevco Đà Nẵng là một doanh

nghiệp có quy mô lớn.

2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty

a. Mô hình cơ cấu tổ chức quản lý

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty được xây dựng theo kiểu

trực tuyến – chức năng.

b. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận quản lý

2.1.3. Nguồn lực của công ty

a. Cơ sở vật chất kỹ thuật

Tổng diện tích mặt bằng của Công ty là 83.297,16 m2. Trong

đó diện tích nhà máy gạch lát và văn phòng làm việc là 46.929,6 m2,

diện tích nhà máy gạch ốp là 36.367,56 m2. Việc bố trí mặt bằng sản

xuất này đáp ứng được quy mô sản phẩm, thay đổi thiết kế sản phẩm

hay quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm mới.

Về thiết bị quản lý, ngày nay với hệ thống máy tính nối

mạng toàn Công ty, tất cả các công việc đều thực hiện trên máy tính.

Điều này giúp cho Công ty giải quyết được các công việc nhanh

chóng hơn, hiệu quả hơn và giúp tăng năng suất lao động.

Thiết bị với động cơ diesel hoạt động hiệu suất có ích cao có

thể đạt trên 70%. Hệ thống máy móc thiết bị này vận hành an toàn,

khả năng gây hỏa hoạn cũng như nổ vỡ thiết bị ít và hoạt động ổn

định trong quá trình sản xuất.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY