Tóm tắt Luận văn Quản trị cung ứng nguyên vật liệu tại chi nhánh Công ty cổ phần & thương mại muối miền trung

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG

NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CP & TM

MUỐI MIỀN TRUNG.

2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH CÔNG TY CP

& TM MUỐI MIỀN TRUNG

2.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển

2.1.2. Cơ cấu tổ chức

2.1.3. Các yếu tố nguồn lực của Chi nhánh

a. Lao động

Hiện nay, tổng số cán bộ, công nhân viên của Chi nhánh là 354,

phần lớn lao động trực tiếp chỉ đạt trình độ lao động phổ thông, chiếm

hơn 70%, còn lại là trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học. Chi nhánh

có một lực lượng nhân viên đông đảo và có xu hướng tăng qua các năm,

điều này thể hiện quy mô lao động của Chi nhánh đang tăng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY