Tóm tắt Luận văn Quản lý xây dựng tập thể sư phạm trường phổ thông hermann gmeiner Đà nẵng theo hướng tổ chức biết học hỏi

Mục đích: Tổ chức biết học hỏi của nhà trường chỉ có thể phát

triển trên nền tảng VHNT, văn hóa chia sẻ và làm việc nhóm có sự

cộng tác tinh thần trách nhiệm tổ chức, thời gian linh hoạt. Tất cả các

giáo viên chia sẻ các thông tin, hiểu biết về chương trình, phương

pháp dạy học và các vấn đề của học sinh.

- Nội dung biện pháp: Để xây dựng và quản lý VHNT, người

lãnh đạo nhà trường cần thực hiện những công việc: Xây dựng các

chuẩn mực văn hóa; Đánh giá văn hóa nhà trường; Thu hút sự tham

gia của học sinh vào các hoạt động của nhà trường; Tạo và hướng

dẫn sự thay đổi; Giao tiếp hiệu quả; Xây dựng cơ sở vật chất của

nhà trường đảm bảo các yêu cầu về văn hóa; Thực hiện các lễ hội kỷ

niệm; Xây dựng hồ sơ văn hóa của nhà trường

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY