Tóm tắt Luận văn Quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THU

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI

DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THUẾ GTGT

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của thuế GTGT

a. Khái niệm về thuế GTGT

Thuế GTGT là loại thuế gián thu tính trên khoản giá trị tăng

thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ khâu sản

xuất lưu thông tiến tiêu dùng.

b. Đặc diểm của thuế GTGT

- Không tính trùng lắp như thuế doanh thu;

- Chỉ tính trên phần giá trị tăng thêm, không tính vào vốn, phù

hợp với thông lệ quốc tế;

- Góp phần khuyến khích mạnh mẽ xuất khẩu hàng hóa;

- Được tập trung thu ngay từ khâu đầu tiên là khâu sản xuất hoặc

nhập khẩu;

- Được thực hiện chặt chẽ theo nguyên tắc căn cứ vào hóa đơn

mua hàng để khấu trừ số thuế đã nộp ở khâu trước;

- Góp phần thúc đẩy hội nhập kinh tế thế giới

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY