Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước về du lịch trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam bằng pháp luật

Pháp luật là công cụ cơ bản để nhà nước quản lý xã hội nói chung và

quản lý hoạt động du lịch nói riêng . Trong những năm qua, các cơ chế,

chính sách liên quan đến ngành du lịch đã có nhiều thay đổi, đặc biệt là trong

giai đoạn đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế . Những thay đổi này nằm

trong xu hướng vận động chung của quá trình đổi mới và trên cơ sở những

chủ trương chung của Đảng . Về cơ bản , những thay đổi này đã tạo điều kiện

thuận lợi thúc đẩy hoạt động du lịch phát triển . Tuy nhiên, do các quan hệ

kinh tế trong lĩnh vực du lịch luôn biến động đã dẫn đến việc nảy sinh nhiều

bất cập giữa pháp luật so với các quan hệ kinh tế. Mặt khác, với đặc điểm của

một ngành kinh tế có tính chất liên ngành, việc hình thành một khuôn khổ

pháp lý hoàn chỉnh, có tính toàn diện, đồng bộ, hợp lý và khả thi để nhà nước5

quản lý hoạt động du lịch là một vấn đề phức tạp, đòi hỏi phải có quá trình

nghiên cứu sâu sắc và toàn diện.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY