Tóm tắt Luận văn Quản lý hoạt động dạy học môn Toán ở các trường THCS trên địa bàn huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tum

1.4. QUẢN LÝ HĐDH MÔN TOÁN Ở TRƢỜNG THCS

1.4.1. Mục tiêu QLHĐDH môn Toán ở trƣờng THCS

QL việc thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình, kế hoạch giảng

dạy môn Toán ở tất cả các khối lớp. Việc dạy và học môn Toán phải

đem lại các hiệu quả thiết thực, HS nắm được kiến thức cơ bản, chính

xác, có kỹ năng cần thiết, để phát triển tư duy, sáng tạo vận dụng vào đời

sống lao động.

1.4.2. QLHĐDH môn Toán của GV

a. Quản lý nội dung kế hoạch, chương trình dạy học môn Toán

Trong quá trình QL kế hoạch, chương trình dạy học môn Toán,

CBQL cần huy động các thành viên trong bộ máy QL nhà trường, phân

công, theo dõi nắm tình hình thực hiện kế hoạch, chương trình hàng

tuần, hàng tháng

b. Quản lý phân công dạy học môn Toán

Năng lực, kinh nghiệm chuyên môn của từng GV chính là căn cứ

quan trọng nhất để phân công dạy học môn Toán. Do đó, HT nên xem

xét năng lực thực tế của từng người, cũng như triển vọng phát triển và

những hạn chế của GV. Cần xác định các hình thức phân công

c. Quản lý việc xây dựng kế hoạch bài dạy môn Toán

Để chuẩn bị cho một tiết lên lớp có chất lượng tốt, người GV cần

làm tốt khâu xây dựng kế hoạch dạy học cho từng học kỳ và cả năm

học Khi xây dựng kế hoạch dạy học cần tính đến các yếu tố về CSVC

phục vụ dạy học.

d. Quản lý việc thực hiện kế hoạch bài dạy môn Toán

Giờ lên lớp giữ vai trò quyết định chất lượng dạy học, trong đó

người giữ vai trò chính, quan trọng nhất là GV. Vì vậy, CBQL phải tạo

điều kiện phát huy khả năng và nhiệt tình của GV, đồng thời phải có

những biện pháp tác động đến giờ lên lớp của GV.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY