Tóm tắt Luận văn Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Trung Quốc và pháp dưới thời Tự Đức (1848 – 1883)

MỤC LỤC

A. PHẦN MỞ ĐẦU.4

1. Lý do chọn đề tài.4

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .5

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.8

4. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu .9

5. Những đóng góp của luận văn .13

6. Cấu trúc của luận văn.14

B. NỘI DUNG .16

Chương 1. QUAN HỆ NGOẠI GIAO GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC DƯỚI

THỜI TỰ ĐỨC (1848 – 1883) .16

1.1 Vài nét về quan hệ Việt Nam và Trung Quốc từ thời Gia Long đến Thiệu Trị.16

1.2. Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc từ 1848 đến 1858 .27

1.3. Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc từ 1858 đến 1883 .

1.3.1. Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam . .

1.3.2. Triều đình Huế cầu viện Mãn Thanh chống thực dân Pháp .

1.3.3 Triều Nguyễn yêu cầu Mãn Thanh giúp đỡ tiễu trừ giặc phỉ nước Thanh. .

Chương 2. QUAN HỆ NGOẠI GIAO GIỮA VIỆT NAM VÀ PHÁP DƯỚI THỜI

TỰ ĐỨC (1848 – 1883) . .

2.1. Quan hệ giữa Việt Nam và Pháp từ đầu thế kỷ XIX đến 1848. .

2.2 Quan hệ giữa Việt Nam và Pháp từ 1848 đến 1858

.2.3. Quan hệ giữa Việt Nam và Pháp từ 1858 đến 1883 .

Chương 3. VIỆT NAM TRONG MỐI QUAN HỆ TRUNG - PHÁP .

3.1. Thực dân Pháp từng bước hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc đối với ViệtNam . .4

3.2 Phản ứng của nhà Thanh trước cuộc xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp. .

3.3 Trung – Pháp phân chia Việt Nam. .

C. KẾT LUẬN . .

D. TÀI LIỆU THAM KHẢO .29

E. PHẦN PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY