Tóm tắt Luận văn Quan điểm lịch sử, cụ thể với vấn đề thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay

C.Mác cho rằng, một sự phân phối thực sự công bằng chỉ có

thể là phân phối theo lao động. Vì sao vậy? Theo Mác, trước hết,

việc thực hiện công bằng xã hội không phải chỉ phụ thuộc riêng vào

lĩnh vực phân phối, mà nó còn bị chi phối bởi toàn bộ tính chất của

phương thức sản xuất, vì rằng, “bất kỳ một sự phân phối nào về tư

liệu tiêu dùng cũng chỉ là hậu quả của sự phân phối chính ngay

những điều kiện sản xuất; nhưng sự phân phối những điều kiện sản

xuất là một tính chất của chính ngay phương thức sản xuất”.[5; tr.36-

37] Từ luận điểm trên, C.Mác đi đến phê phán những quan điểm nói

đến công bằng xã hội nhưng lại muốn tách quan hệ phân phối khỏi

quan hệ sản xuất của một phương thức sản xuất nhất định. C.Mác

viết: “Chủ nghĩa xã hội tầm thường đã thừa hưởng được của những

nhà kinh tế học tư sản cái thói xem xét và lý giải sự phân phối như

một cái gì độc lập với phương thức sản xuất và vì thế mà họ quan

niệm chủ nghĩa xã hội như là chủ yếu xoay quanh sự phân phối”. [5;tr.36-37]

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY