Tóm tắt Luận văn Quá trình tổ chức trận tập kích sân bay Cát Bi (ngày 07/3/1954)

MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU 1

Chương I: BỐI CẢNH LỊCH SỬ CỦA TRẬN ĐÁNH 8

1.1. Hải Phòng - Kiến An trong cuộc kháng chiến chống thựcdân Pháp8

1.2. Sân bay Cát Bi - Một căn cứ không quân lợi hại của thực dân

Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam (1945 - 1954)21

1.3. Sân bay Cát Bi trong chiến cuộc Đông xuân 1953 - 1954 27

Chương II: QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ CHO TRẬN ĐÁNH 34

2.1. Trinh sát - gây dựng cơ sở 34

2.2. Xác định phương án chiến đấu 45

2.3. Xây dựng lực lượng và chuẩn bị vật chất 54

2.4. Tổ chức luyện tập theo phương án chiến đấu 56

Chương III: DIỄN BIẾN, KẾT QUẢ CỦA TRẬN ĐÁNH 63

3.1. Tổ chức trận đánh và diễn biến 63

3.2. Kết quả 73

Chương IV: ĐÁNH GIÁ 75

4.1. Một số đặc điểm của trận đánh 75

4.1.1.Vai trò lãnh đạo tiền phong của Đảng 75

4.1.2.Tính chất bí mật, bất ngờ 79

4.1.3. Lực lượng chiến đấu nhỏ nhưng tinh nhuệ 83

4.1.4.Trận đánh là đỉnh cao của chiến tranh nhân dân ở Hải

Phòng - Kiến An trong kháng chiến chống thực dân Pháp85

4.2. Ý nghĩa 89

KẾT LUẬN 95

TÀI LIỆU THAM KHẢO 97

PHỤ LỤC 1

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY