Tóm tắt Luận văn Phương pháp bình phương nhỏ nhất và ứng dụng

CHƢƠNG 2

PHƢƠNG PHÁP BÌNH PHƢƠNG NHỎ NHẤT

VÀ ỨNG DỤNG

2.1. NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP BÌNH PHƢƠNG NHỎ NHẤT

2.1.1. Khái niệm

Phương pháp bình phương nhỏ nhất (tối thiểu) là kĩ thuật ước

lượng thống kê được sử dụng phổ biến nhất trong các mô hình hồi

quy tuyến tính. Mục đích của phương pháp là từ các mẫu rời rạc quan

sát được trên thực nghiệm xác định một hàm biểu diễn gần đúng sự

phân phối của các mẫu đó, từ đó có thể ước lượng được các giá trị

chưa thể đo được trên thực tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY