Tóm tắt Luận văn Phòng ngừa các tội phạm về tham nhũng ở Việt Nam

Mục lục

Mục lục Nội dung trang

Lời mở đầu 1

Chương 1Nhận thức chung về phòng ngừa các tội phạm

về tham nhũng. 6

1.1 Nhận thức chung về các tội phạm về tham nhũng 6

1.1.1 Khái niệm các tội phạm về tham nhũng 6

1.1.2Lịch sử phát triển của pháp luật hình sự Việt Nam về các tội phạm vềtham nhũng11

1.1.3 Các dấu hiệu pháp lý về các tội phạm về tham nhũng 26

1.2 Lý luận phòng ngừa các tội phạm về tham nhũng 32

1.2.1 Cơ sở xây dựng các biện pháp phòng ngừa các tội phạm về tham nhũng 32

1.2.2 Các biện pháp phòng ngừa các tội phạm về tham nhũng 34

Chương 2Thực trạng phòng ngừa các tội phạm về tham nhũng ở Việt Nam 40

2.1Tình hình các tội phạm về tham nhũng ở Việt Nam từ năm 2000

đến năm 2004 40

2.1.1 Số liệu tình hình các tội phạm về tham nhũng 40

2.1.2Những đặc điểm nhân thân của những người phạm cá tội phạm về thamnhũng53

2.1.3 Nguyên nhân và điều kiện của các tội phạm về tham nhũng 57

2.2Tình hình tổ chức các biện pháp phòng ngừa các tội phạm về thamnhũng75

2.2.1Đánh giá chung về thực tiễn áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội

phạm và tình hình tổ chức phòng ngừa tội phạm hiện nay ở nước ta. 75

2.2.2Những kết quả đạt được trong tổ chức các biện pháp phòng ngừa các tội

phạm về tham nhũng 77

2.2.3Những tồn tại, thiếu sót trong tổ chức các biện pháp phòng ngừa các tội

phạm về tham nhũng 81

2.2.4 Nguyên nhân của những tồn tại, thiếu sót trong tổ chức các biện pháp 83phòng ngừa các tội phạm về tham nhũng

Chương 3Nâng cao hiệu quả tổ chức phòng ngừa các tội phạm về tham nhũngở Việt Nam 87

3.1Một số dự báo tình hình các tội phạm về tham nhũng ở nước ta đếnnăm 201087

3.1.1Những yếu tố có ảnh hưởng đến tình hình tội phạm tham nhũng đếnnăm 201087

3.1.2 Diễn biến tình hình tội phạm tham nhũng đến năm 2010 89

3.2 Nâng cao hiệu quả tổ chức các biện pháp phòng ngừa chung 90

3.2.1 Các biện pháp pháp luật 90

3.2.2 Các biện pháp về cơ chế, chính sách 93

3.2.3 Các biện pháp quản lý nhà nước về kinh tế 96

3.2.4 Các biện pháp thanh tra, kiểm tra, giám sát 98

3.2.5 Các biện pháp cải cách hành chính 100

3.3Nâng cao hiệu quả tổ chức các biện pháp phòng ngừa riêng đối với

cán bộ, công chức101

3.3.1 Các biện pháp quản lý cán bộ, công chức 101

3.3.2Các biện pháp quản lý thu nhập và kê khai tài sản của cán bộ, côngchức104

3.3.3 Các biện pháp giám sát của xã hội 107

3.4 Các biện pháp khác 111

3.4.1 Thành lập cơ quan chuyên trách chống tham nhũng 111

Kết luận 114

Danh mục tài liệu tham khảo 11

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY