Tóm tắt Luận văn Phong cách thơ Vương Trọng

MỤC LỤC

Trang

PHẦN MỞ ĐẦU 1

1. Lý do chọn đề tài .1

2. Lịch sử vấn đề .10

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .13

4. Phương pháp nghiên cứu .14

5. Cấu trúc luận văn .15

PHẦN NỘI DUNG .16

Chương 1: Vương Trọng - nhà thơ trận mạc, nhà thơ công dân .16

1.1. Thơ ca chống Mỹ và những đóng góp của

nhà thơ Vương Trọng .16

1.2. Cảm hứng về con người trong chiến tranh và thời kỳ

hậu chiến .18

1.2.1. Hình ảnh người lính .18

1.2.2. Cảm hứng về người vợ, người mẹ .35

Chương 2: Vương Trọng – nhà thơ thế sự .46

2.1. Chuyển biến trong thơ Vương Trọng thời kỳ đổi mới .46

2.2. Kiếp người nhỏ bé vô danh và những triết lý về số phận con người 47

2.3. Hình ảnh người thân và bạn bè .54

Chương 3: Ngôn ngữ - nét đặc sắc nổi bật trong nghệ thuật thơ

Vương Trọng .64

3.1. Ngôn ngữ thơ giàu tính gợi cảm .65

3.2. Ngôn ngữ thơ giàu tính biểu tượng .73

3.3. Ngôn ngữ thơ giàu tính triết lý .79

3.4. Ngôn ngữ định danh .88

PHẦN KẾT LUẬN .93

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .95

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY